LIM-marked er ansvarlig for å kontakt næringslivet på vegne av Studentersamfundet i Trondhjem. Vi forhandler fram avtaler og skaffer sponsorinntekter. En av våre oppgaver er å sørge for at semesterprogrammet til Samfundet går i overskudd ved hjelp av annonseinntekter.

LIM-marked er også ansvarlig for å gjennomføre en ekstern markedsundersøkelse hver vår, og en intern markedsundersøkelse hver høst.

Utover dette tar LIM-marked ofte på seg oppgaver relatert til innkjøpsavtaler og lignende, og er delaktige i planlegging og gjennomføring av bydagen sammen med styret.

Markedsseksjonen i Layout Info Marked kan nås direkte på lim-marked@samfundet.no.