Layout lager plakater, løpesedler og annonser til arrangementer på Samfundet i tillegg til annet reklamemateriell. Hver høst og vår utformer vi også semesterprogrammet. Grafisk ansvarlig (Art Director) i Layout er ansvarlig for Samfundets grafiske profil blir overholdt.

Layout kan nås på lim-layout@samfundet.no.