LIM-info er den største seksjonen i LIM, og står for den praktiske gjennomføringen og planleggingen av markedsføring på Samfundet.

De viktisgste arbeidsoppgavene Info utfører er distribusjon av plakater i hele byen, på studentbyer og på de mange Trondheimsskolenes campus. Info er også ansvarlig for maling av gesims (det store banneret over hovedinngangen) og mindre bannere som henges opp på campusene. I tillegg har det lenge vært Info sin jobb å betjene stands ute på skolene og ellers, på disse selges det billetter og det deles ut flyers og lignende til uskyldig forbipasserende.

Infoseksjonen i Layout Info Marked kan nås direkte på lim-info@samfundet.no.