Vi har endret navn!

Besøk vår nye side på mg.samfundet.no.

Layout info marked

Layout Info Marked (LIM) er markedsføringsgjengen på Studentersamfundet i Trondhjem.

Vår visjon

Layout Info Marked skal drive helhetlig og innovativ markedsføring av merkevaren Studentersamfundet i Trondhjem mot studenter og potensielle samarbeidspartnere. Samfundet skal fremstå som Trondheims beste kulturtilbud og det naturlige samlingsted for studentene.

Våre arbeidsoppgaver

I tillegg kommer administrative oppgaver som gjengsjef og økonomiansvarlig tar seg av.

Gjengen består av 17 funksjonærer og 15 gjengmedlemmer. Bindingstid for funksjonærer er to år, for gjengmedlemmer ett år.